ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Μετατροπή εικονικής περιήγησης σε video
Έχετε δημιουργήσει μια εικονική περιήγηση των εγκαταστάσεων της επιχείρησής σας, αλλά θέλετε να χρησιμοποιήσετε και άλλα μέσα προβολής όπως το YouTube, το Vimeo ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα προβολής video;

Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ξεχωριστή έκδοση της περιήγησής σας σε HD 720p video για τέτοιου είδους προβολή, επιδεικνύοντας το περιεχόμενό σας όπως θα φαινόταν μέσα από την περιήγηση! Απαραίτητη φυσικά προϋπόθεση για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, είναι η δημιουργία μιας εικονικής περιήγησης και αγορά της.

Είναι κατανοητό ότι αυτή η μετατροπή δε δίνει πλέον στον θεατή τη δυνατότητα της διαδραστικής χρήσης που έχουμε κατά την τυπική προβολή της εικονικής περιήγησης, ωστόσο είναι ένα ακόμη οικονομικό εργαλείο προβολής των εγκαταστάσεών σας, χωρίς να χρειαστεί νέα βιντεοσκόπηση.

Μετά την παράδοση του video σας, θα το ανεβάσουμε επίσης και στο δικό μας κανάλι στο YouTube. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το video με διάφορους τρόπους προώθησης της επιχείρησής σας:

  • Σε ιστοσελίδες προβολής video (YouTube, Vimeo, Dailymotion κλπ)
  • Για παρουσίαση σε τηλεοράσεις/projectors εκθέσεων
  • Αποστολή σε δυνητικούς πελάτες

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το κόστος δημιουργίας ενός τέτοιου video, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Δείτε παρακάτω μερικά δείγματα αυτής της υπηρεσίας:


Δείτε επίσης πολλά παραδείγματα εικονικής περιήγησης από το Portfolio μας.


Portfolio